AKKREDITERING

Ortopædisk Klinik i Hillerød er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

Klinikken har opfyldt alle indikatorer. Den sammenfattende konklusion fra Surveyteamet lyder :

"Speciallæge i ortopædkirurgi med to ansatte sygeplejersker. Der er arbejdet seriøst med akkrediteringsprocessen og der foreligger flotte dokumenter med fokus på patientsikkerhed, kvalitet og høj faglighed. Surveyteamet finger en yderst kompetent speciallæge og et ligeså engageret og dygtigt personale. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat"

Læs hele rapporten her: Surveyrapport

Status for akkreditering: Status

Hvad er akkreditering ? Læs mere om akkreditering ved at følge linket: Akkreditering